Actueel

Oproep NSO Retail: Ga in gesprek met lokale retailer

Na de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart jl. vindt in alle gemeenten overleg plaats over de vorming van een nieuw college van Burgemeester en Wethouders.
In een open brief aan 77 Nederlandse grensgemeenten heeft NSO Retail de onderhandelende partijen opgeroepen in gesprek te gaan met lokale winkeliers.
Die winkeliers zorgen voor leefbaarheid en bedrijvigheid in buurten en wijken en staan in veel grensgemeenten onder druk omdat de consument de grens overgaat voor goedkope benzine, sterke drank en rookwaren. Die bestedingen over de grens gaan ten koste van omzet en ondernemersinkomen en zorgen voor de teloorgang van buurtwinkels.
NSO Retail roept de (lokale) politiek op de lokale ondernemer niet te vergeten en juist het ondernemerschap in de grensstreek te versterken en een gelijk speelveld te realiseren. Daarvoor is een harmonisatie van accijnzen en BTW met de buurlanden noodzakelijk. Ook moeten aan beide zijden van de grens gelijke eisen worden gesteld op het gebied van gezondheidspreventie, voedselveiligheid en duurzaamheid.
NSO Retail vraagt de onderhandelende partijen in de grensgemeenten het belang van de Nederlandse buurtwinkels ook aan te kaarten bij hun partijgenoten in Den Haag. Met als uiteindelijk doel: de buurtwinkels in de buurt te behouden!