Het dilemma voor meer dan 1500 tabaksspeciaalzaken

Hou ons in de buurt

Op deze website schetsen wij een beeld van de ruim 1500 tabaksspeciaalzaken in Nederland en het lastige ondernemersklimaat waarin zij zich bevinden. Dat lastige ondernemersklimaat wordt veroorzaakt door de volgende maatregelen;

  • Onder het uitstalverbod van het Ministerie van VWS dienen tabaksspeciaalzaken praktisch al hun tabaksproducten af te dekken, of al hun andere producten en diensten af te stoten. In beide gevallen wordt de economische levensvatbaarheid van de winkels ernstig bedreigd.
  • Daarnaast verdwijnt door het uitstalverbod ook de reclamevergoeding die tabaksspeciaalzaken ontvangen. Zij krijgen deze vergoeding voor productplacement, net zoals supermarkten deze vergoedingen ook ontvangen voor het neerzetten van hun producten.
  • Door de accijnsverhoging op tabak hebben Nederlandse tabaksspeciaalzaken een verslechterde concurrentiepositie t.o.v. België en Duitsland. In Duitsland is zelfs de prijs van tabak naar beneden bijgesteld doordat daar vanwege de Coronacrisis een BTW-verlaging heeft plaatsgevonden. Het verschil tussen de landen was voor de Corona al enkele euro’s per pakje sigaretten en shag en dat verschil is nu nog groter geworden.
  • Door het verbod op smaakjes voor e-sigaretten zal het aanbod van de tabakswinkelier verschralen en zijn omzet verminderen.

Vandaag de dag zijn de tabaksspeciaalzaken voornamelijk winkels met een gevarieerd assortiment. Zij verkopen tijdschriften, wenskaarten, rookwaren, kansspelen, snoep, kantoorartikelen en leveren postpakketdiensten. Bekende ketens zijn CIGO, The Readshop Express, Primera en Vivant.
Al deze winkels worden gerund door lokale MKB-ondernemers, die vaak meer dan 50 uur per week in hun winkel actief zijn. Met hun winkel dragen zij ook bij aan de leefbaarheid van wijk en buurt. Anno 2020 is tabaksverkoop nog steeds een belangrijke inkomstenbron voor deze winkels. Een groot deel van hun rendement wordt hierdoor bepaald. Dat wordt de komende jaren minder en daar spelen de lokale tabakswinkeliers nu al op in. Zij hebben alleen tijd nodig om hun winkel en hun assortiment aan te passen.
Een uitstalverbod van alle tabaksproducten en elektronische dampwaar, zoals in het Ontwerpbesluit van december 2018 door het Ministerie van VWS voorgesteld, is te veelomvattend voor onze branche. Niet voor niets is in de Tweede Kamer tijdens de behandeling van het amendement Volp/Dik Faber uitgesproken, dat bij het invoeren van een uitstalverbod rekening gehouden moet worden met de positie van tabaksspeciaalzaken. De ruim 1500 tabaksspeciaalzaken in de branche voldoen aan de wettelijke definitie van de Tabaks- en rookwarenwet van het begrip tabaksspeciaalzaak. Voor deze winkels heeft de Tweede Kamer dan ook een aparte behandeling gevraagd.

MKB-toets
In de loop van 2017 werd de MKB-toets ontwikkeld. Het doel van de MKB-toets is om regeldruk voor MKB-ondernemers zoveel mogelijk te beperken of te voorkomen. Daarbij mogen ondernemers uit de branche meepraten en advies geven over wet- en regelgeving die hun sector treft. Tot tweemaal toe heeft de NSO verzocht een MKB-toets uit te laten voeren in de branche, maar zijn de leden van de NSO nooit uitgenodigd voor een gesprek.

Op deze website laten wij zien wat de consequenties zijn van de overheidsmaatregelen (waaronder het uitstalverbod, de accijnsverhoging) en het gebrek aan hoor en wederhoor. Gevolgd door het stellen van ‘eenvoudige en redelijke’ alternatieve routes om te komen tot een rookloze generatie in 2040, die economisch wel levensvatbaar zijn voor onze branche.

Met vriendelijke groet,

Jos Zuijdwijk,

Voorzitter NSO Retail