Cijfers

Cijfers en kengetallen

Aandeel van tabak in de omzet van de winkel
De tabaksdetailhandel ontvangt op verschillende niveaus en voor verschillende activiteiten een vergoeding voor de productgroep tabak:

  1. Margevergoeding voor de verkoop
  2. Reclamevergoeding o.b.v. wettelijke uitzonderingspositie (non-sales inkomsten)
  3. Hoofdkantoorbijdrages

ad 1. De margevergoeding per winkel is afhankelijk van de afspraken met de groothandel. Op basis van de omzetmonitor (NSO/Gfk Omzetmonitor) en de geschatte margeverdeling voor sigaretten, shag en sigaren krijgt de gemiddelde tabaksspeciaalzaak een brutobedrag van €44.600,- voor de totale tabaksverkoop (sigaretten, kerftabak, sigaren en rookloze tabaksproducten) per jaar (bewerking NSO).

ad 2. De NSO heeft de vergoedingen voor reclame en uitstal van tabaksproducten laten onderzoeken door Deloitte. De gemiddelde jaarlijkse non-sales inkomsten bedragen ongeveer €16.250,- voor een tabaksspeciaalzaak.

ad 3. Winkelformules maken afspraken met leveranciers over inkoopcondities. Onderdeel daarvan is vaak ook een financiële bijdrage voor het hoofdkantoor van de betreffende formule. Met het totaal van deze bijdrages worden de kosten van het hoofdkantoor gedekt en wordt vaak ook een bonus aan de tabaksspeciaalzaak uitgekeerd. De opbrengsten uit tabak vormen daarin een wezenlijk bestandsdeel. Dit wordt inzichtelijk gemaakt met de tabel hieronder.

Gemiddelde omzet en brutowinst per tabaksspeciaalzaak (2018)

Hoofdgroep Omzet  Brutowinst   Aandeel Brutowinst
Tabak € 422.000 € 44.600  39,5% (excl. bonus vergoeding)
Overige goederen € 172.000 € 39.800  35,2% (excl. bonus vergoeding)
Diensten € 568.000 € 28.400  25,1%
Totaal  € 1.162.000 € 112.800
     
Bonus vergoeding tabak (display vergoeding) € 10.250
Bonus vergoeding overig € 6.000
 
  Totaal BW € 129.050

Conclusies naar aanleiding van cijfers en kengetallen

  1. Het tonen van tabak is van belang voor de omzet en de winst.
  2. Tabak is verruit de belangrijkste assortimentsgroep. Tabak maakt 71 % van de omzet goederen uit.
  3. Zonder toegevoegde waarde van overige goederen (35,2%) en diensten (25,1% inclusief kansspelen) kan een winkel niet functioneren. Uitsluitend tabak in de winkel verkopen is daarom niet haalbaar.